احمد


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۲/۰۹
استان : گلستان
شهر : آق قلا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۱۲۳
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۳۰ سوال