سعید صامعی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۰۴/۲۷
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۴۸۹۷
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۱۵ سوال