محدثه نجار مهریزی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۱۷۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال