محمدجواد آهکی ورزنه


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۹/۰۶/۲۵
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۶۵۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳ از ۱۵ سوال