حسین وهابی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۶/۰۱/۰۱
استان : فارس
شهر : فيروزآباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۷۱۶
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۲۵ سوال