فرهاد مختاری


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۰۷۲
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۱۵ سوال