عبدالامیر وفاییان


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۵۴/۰۳/۱۳
استان : خوزستان
شهر : اهواز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۸۳۲
تعداد پاسخ صحیح : ۳۲ از ۳۵ سوال