ولیدنعیماوی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۲/۲۸
استان : خوزستان
شهر : شادگان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۵
رتبه در سایت : ۳۳۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹۱ از ۲۹۳ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ لغت (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (۲۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۳۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۵۵ %)

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۷۰ %)

درجه های نظامی به روایت تصویر (۶۲ %)

مسابقه فرهنگ معین3 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2 (۱۰۰ %)

مسابقه معنی لغات 2 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین10 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین11 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین12 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین8 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین7 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین9 (۱۰۰ %)

فرهنگ معین13 (۱۰۰ %)

فرهنگ معین14 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین4 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم) (۸۳ %)

مسابقه لغت شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه معنی لغات (۷۵ %)

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین (۱۰۰ %)

مسابقه زندگی شاعران (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت اخوان ثالث (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت شهیدان شاخص (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خداوند الموت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب (۱۰۰ %)

مسابقه کتاب شناسی ادبی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۴۵ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۲۰ %)