شمس الدین


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۵/۰۹
استان : گلستان
شهر : آق قلا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۳۶۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۳۰ سوال