علیرضا اسدزاده نحوی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۰۶/۰۵
استان : قزوين
شهر : قزوين
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۴۳۲
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۱۵ سوال