اقدس فرجی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : تبريز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۵۸۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۱ از ۱۵ سوال