کوثر


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۰۶/۲۷
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۸۵۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰ از ۱۵ سوال