امیر محمد بخش زاده


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۱/۰۵
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۳۴۶
تعداد پاسخ صحیح : ۳۹ از ۵۲ سوال