فائزه فاتحي نيا


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۰۶/۰۹
استان : تهران
شهر : تهران
رتبه در سایت : ---