امیر عباسی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : اردبيل
شهر : مشگين‌شهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۳۳۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸ از ۵۳ سوال