مهدی انصاری


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۱۰/۱۳
استان : فارس
شهر : لامرد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۸۳۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷ از ۳۲ سوال