مهران


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۱/۲۲
استان : گلستان
شهر : آق قلا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۸۱۷
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۱۰ سوال