محمد علیزاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۹/۲۱
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۰۹۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۱۵ سوال