محمد علی دوست اقدم


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : تبريز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۸۹۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال