مهدی حکیمیان


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۲۹۱
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۸ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی غدیر (۳۷ %)