محمدصداقت نیا


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : آبش‌احمد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۵۳۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۲۰ سوال