محمد حسین


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۶۳۳۹
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۲۰ سوال