نیره طالبی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۰/۰۶/۳۰
استان : مركزي
شهر : ساوه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲
رتبه در سایت : ۳۵۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵۱ از ۲۴۶ سوال