مهدی عباس زاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۸/۱۲/۰۵
استان : قم
شهر : قم
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۰۰۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰ از ۱۰ سوال