فرنگیس اسمعیلی


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۷۸۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹ از ۳۰ سوال