مرتضی نجفی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴
رتبه در سایت : ۱۶۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸۰ از ۲۵۸ سوال

مسابقات شرکت کرده :

جواب بده برنده شو (۹۰ %)

آزمون ورزشی2 (۱۰ %)

آزمون کامپیوتر (۰ %)

تاریخ معاصر (۵۰ %)

اطلاعات عمومی قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی صحیفه انقلاب،وصیت نامه سیاسی -الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی (۹۵ %)

آزمون ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟ (۱۰۰ %)

شهید شناسی (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگانی امام علی (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی گلستان سعدی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی پیام معنویت (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی نظامی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی خیام (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی مولانا (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی سعدی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سنایی (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی حافظ (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی خواجوی کرمانی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی عبید زاکانی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فخرالدین عراقی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شیخ بهایی (۸۰ %)

زبان انگلیسی (۷۱ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه فرخی یزدی (۸۰ %)

معاد و آخرت (۲۰ %)

تست هوش مقدماتی (۲۸ %)

ورزشی2017 (۵۰ %)

سوالات اجتماعی سیاسی (۶۲ %)

گیاهان دارویی (۲۰ %)

تست هوش - رنگ اعداد (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی اصول بهداشت فردی (۱۰۰ %)

پرچم شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی قانون اساسی (۶۰ %)

سنجش هوش (۶۰ %)