امیر محمد اکبری


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۰۷/۱۰
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
رتبه در سایت : ---