رضا


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۱/۰۲/۲۴
استان : گلستان
شهر : گنبدکاووس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۱۹۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹ از ۳۰ سوال