فرامرز فرتاش


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۱۵۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹ از ۲۰ سوال