طاهره یوسفی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌رضوي
شهر : گناباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸
رتبه در سایت : ۵۴۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴۹ از ۳۹۰ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت (۴۰ %)

خدمات سایت بزرگ دیدپا : didpa.ir (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی ویژه محرم (۴۶ %)

دانستنی های زندگی زناشویی (۲۰ %)

هوش برتر 1 (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی تاریخ ایران و اسلام (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی پیام معنویت (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی روان شناسی مرضی کودک (۳۰ %)

شناخت معنای گل (۵۰ %)

گل شناسی (۲۰ %)

جهان شناسی (۲۰ %)

اطلاعات عمومی (۲۶ %)

حل جدول یک (۳ %)

دانستنی های کامپیوتر (۷۳ %)

دانستی های کشاورزی (۳۰ %)

دانستنی های پزشکی (۲۰ %)

آزمون دانستنی های حیوانات (۰ %)

اطلاعات سیاسی (۴۰ %)

آیا میدانید - عمومی (۰ %)

آشپزباشی (۰ %)

اطلاعات سینمایی (۰ %)

آزمون بازی شطرنج (۰ %)

گردشگری ایران (۱۰۰ %)

فوتبال جهان (۸۰ %)

تاریخ ایران (۰ %)

آیا می دانید ورزشی (۰ %)

مسابقه دینی (۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۰ %)

تاریخ معاصر (۱۰۰ %)

قرآن و معارف مسابقه کتابخوانی اسلامی (۶۰ %)

اطلاعات عمومی جدید (۱۰۰ %)

آزمون ورزشی2 (۷۰ %)

آزمون کامپیوتر (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی اصول بهداشت فردی (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی اخلاق و معارف اسلامی (۶۲ %)

شهید شناسی (۱۰۰ %)