فاطمه زارع بیدکی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۰۸/۰۷
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۳۴۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۶ از ۳۰ سوال