محسن ابراهیمی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۴/۱۵
استان : خراسان‌رضوي
شهر : تربت حيدريه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳
رتبه در سایت : ۲۷۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲۴۹ از ۴۷۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

جهان شناسی (۴۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۳۸ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات جاسوس انگلیس در ممالک اسلامی (۶۵ %)

دانستنی های زندگی زناشویی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی روان شناسی مرضی کودک (۳۰ %)

اطلاعات عمومی (۵۰ %)

آزمون بازی شطرنج (۹۰ %)

اطلاعات سینمایی (۸۰ %)

بازی با ریاضی (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی تاریخ ایران و اسلام (۷۳ %)

آشپزباشی (۷۶ %)

مسابقه کتابخوانی پیام معنویت (۸۰ %)

آیا میدانید - عمومی (۶۶ %)

آزمون دانستنی های حیوانات (۴۱ %)

دانستنی های پزشکی (۲۰ %)

دانستی های کشاورزی (۸۰ %)

دانستنی های کامپیوتر (۸۶ %)

حل جدول یک (۶۰ %)

اطلاعات سیاسی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی معارف اسلامی (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی صحیفه انقلاب،وصیت نامه سیاسی -الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا (۹۰ %)

شهید شناسی (۲۰ %)

اطلاعات دینی مذهبی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی داستان موفقیت و الگوی فکری کارآفرینان و بزرگان (۴۰ %)

اطلاعات ورزشی (۲۵ %)

شهرهای ایران (۴۰ %)

مکانهای دیدنی ایران (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین 1 (۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین 2 (۴۰ %)

اطلاعات عمومی قرآنی (۰ %)

معنی لغات انگلیسی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی شاهنامه فردوسی (۶۰ %)

جواب بده برنده شو (۴۳ %)

مسابقه کتابخوانی وقایع صدر اسلام (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی مولوی (۳۳ %)

معاد و آخرت (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر قرآن گوش کن و برنده شو (۱۴ %)

مسابقه کتابخوانی سید جمال الدین اسدآبادی (۵۷ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۴۲ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۶۶ %)

مسابقه اطلاعات عمومی اسامی مخفف در نیروهای مسلح (۶۶ %)