سید جعفر شاه نوری


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۰/۱۱/۰۳
استان : مازندران
شهر : فريدون‌کنار
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۵۹۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۱ از ۱۵ سوال