عیسی محمدزاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : آذربايجان‌غربي
شهر : خوي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۷۶۰
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۱۵ سوال