سیمین ارجینی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۶/۰۸/۲۴
استان : تهران
شهر : اسلام‌شهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۳۸۱۱
تعداد پاسخ صحیح : ۳۱ از ۴۹ سوال