شیما سهیلی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۲/۱۰/۲۹
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۰۰۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰ از ۱۱ سوال