محمدشامه


استان : آذربايجان‌غربي
شهر : اروميه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵۱ از ۳۶۹ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی خاک های نرم کوشک (۹۳ %)

مسابقه استان شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملت عشق (۷۳ %)

مسابقه کتابخوانی امام زمان (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب 1984 (۱۰۰ %)

امام رئوف امام خوبی ها امام هشتم (ع) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملاصالح (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب آفرینش خدایان (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی اخناتون فرعون مصر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی عبرت های عاشورا (۱۰۰ %)

مسابقه ظهور | اطلاعات پیرامون ظهور (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دنیای گمشده عیلام (۱۰۰ %)

مسابقه حدیث (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی از کتاب ده درس امام شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتاب خوانی زندگانی امام مهدی(عج) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی افسانه یعقوب کرمانی و یاووز (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ترفند خدایان (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ازدواج موفق (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی حیات در آسمانها (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نامیرا (۱۴ %)

مسابقه کتابخوانی ده درس پیامبر شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث (۱۰۰ %)

مسابقه کتاب خوانی اربعین (۱۰۰ %)

مسابقه حدیث2 (۹۱ %)

مسابقه کتابخوانی جاذبه حسینی (۱۰۰ %)

مسابقه حدیث 3 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (۱۰۰ %)

مسابقه حدیث4 (۱۰۰ %)