شهرزاد یوسفی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۵/۰۵
استان : همدان
شهر : ملاير
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹
رتبه در سایت : ۳۵۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰۵ از ۲۱۴ سوال