رومنیا پرانداخته


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۸۲/۱۲/۰۸
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بشرويه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۵۵۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴۹ از ۵۰ سوال