رومنیا پرانداخته


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۸۲/۱۲/۰۸
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بشرويه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۴۶۵
تعداد پاسخ صحیح : ۳۹ از ۴۰ سوال