سحر بهرام


تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۱۰/۲۲
استان : گيلان
شهر : تالش
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۳۰ سوال