سمایزدانی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۰۶/۰۱
استان : بوشهر
شهر : برازجان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲
رتبه در سایت : ۲۳۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹۱ از ۵۰۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی بانوی آفتاب (۳۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ لغت (۵۰ %)

مسابقه کتاب خوانی مواعظ - شماره 1 (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (۳۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۲۶ %)

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب عاشورا مکتب انتظار و کتاب بر مدار آفتاب (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۸۵ %)

مسابقه کتابخوانی زلزله و آشنایی با آن (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار - شماره 2 (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلال احکام (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر (۷۰ %)

هوش برتر (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی معین الضعفا (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی مصرع یابی حافظ (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم پهلوان بی مزار (۶۴ %)

تست هوش - اشکال رنگی (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات پزشکی شناخت بیماری HIV چیست؟ (۹۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی (۵۷ %)

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت سردار حاج قاسم سلیمانی (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی مردی که قبر پدرش را فروخت (۱۰۰ %)

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت (۴۲ %)

مسابقه کتابخوانی بیست گفتار (۳۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی آیا می دانید (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی (۹۰ %)

مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم) (۴۱ %)

مسابقه اطلاعات علمی 4 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 5 (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (۳۳ %)

مسابقه اطلاعات علمی 6 (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 7 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 8 (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 9 (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی ماه غریب من (۴۰ %)

مسابقه هوش برتر (۶۹ %)

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی (۵۰ %)