سیدعلیرضا میراسماعیلی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۹/۱۲/۱۱
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۵۲۴۲
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۲۰ سوال