سجاد جمال آبادی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۸۱/۰۵/۱۸
استان : تهران
شهر : پاکدشت
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۶۰۸
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۱۰ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه حدیث (۶۰ %)