سعید قره قاشلو


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌شمالي
شهر : اسفراين
رتبه در سایت : ---