امیرحسین بهدادکیا


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۶/۳۱
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۳۹۳
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۲۰ سوال