جعفر محمدزاده


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۱/۰۶/۰۱
استان : آذربايجان‌غربي
شهر : خوي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۸۰۸
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۱۴ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۴۲ %)