رضا & آرمین


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۹/۰۱/۰۱
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۴۸۱
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۱۷ سوال