رضا غنیمتی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۰۹/۱۵
استان : زنجان
شهر : خرمدره
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶
رتبه در سایت : ۵۳۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲۱ از ۲۲۴ سوال