سید روح الله


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۶/۱۱
استان : خوزستان
شهر : اهواز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۵۳۱۱
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۲۰ سوال