روح انگیز صمدی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۱۲/۱۱
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳
رتبه در سایت : ۱۳۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳۹ از ۳۳۰ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر (۰ %)

مسابقه هوش برتر (۲۳ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی بخش نوجوان انتشارات امیرکبیر(کتاب افسانه های ایرانی جلد4 و کتاب قصه های خوب جلد8) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی) (۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۸۶ %)

مسابقه اطلاعات عمومی3 (۹۲ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۸۴ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی4 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس مینی رمان "فصلی در حسرت" (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی احضاریه (۱۰۰ %)

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب خلوت مدیر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو (۱۰۰ %)

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک (۵۵ %)